vissza a palyazatokhoz
   
  P á l y á z a t i     k i í r á s o k  
   
 
 
  Logo pályázat oktatóprogramok előállítására   A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság LOGO Szakosztálya és az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete pályázatot hirdet oktatóprogramok előállítására.
A cél olyan oktatóprogram, segédanyag készítése, amely a LOGO nyelv használatát népszerűsíti, hazánk oktatási kultúráját gazdagítja.
A pályaművet kérjük dokumentációval ellátni a program használatára vonatkozóan.
A pályázaton tanárok, munkaközösségek, tanulócsoportok vehetnek részt.
A nyertes pályaműveket web-oldalunkon elhelyezzük, a készítők számára lehetővé tesszük, hogy egy LOGO módszertani nap keretében mutathassák be pályaművüket.
A pályázat határideje: 2000. március 1.
Beküldési cím:
Derkovits Gyula Általános Iskola
1068 Bp., Városligeti fasor 4.


Dancsó Tünde Pattantyús-Á. Sándorné Nagy János
NJSZT LOGO Szakosztály vezetősége