[<<] [<] [Tartalomjegyzék] [>] [>>]


Z.E.N.works


Tartalmazza a NetWare 5 a Novell Z.E.N.works (Zero Effort Networking - felhasználói erőfeszítés nélküli hálózat) programcsomagját, amely az alkalmazás telepítésére és felügyeletére, a munkaállomások felügyeletére szolgál.


A Z.E.N.works egyike azoknak az alkalmazásoknak, amelyekről szinte kizárólag csak jókat lehet hallani. Az NDS-hez kapcsolódó adminisztrációs szoftver kínálta lehetőségek (digitális személyiség, rendszerfigyelés, távoli rendelkezésre állás és telepítés) jelentősen megkönnyíthetik a rendszergazda munkáját, és csökkenthetik a hálózatok fenntartási költségeit.

Mire is jó a Z.E.N.works?

Legfőbb ismérve, hogy szorosan kapcsolódik a Novellnek az integrált vállalati rendszerekről alkotott elképzeléseihez: a hálózati erőforrások hatékony elosztásán alapul. E stratégia a NetWare ügyfél/hálózat technikájának kulcseleme: az elsődleges cél az, hogy az ügyfelek bármilyen hálózati erőforrást elérhessenek -- függetlenül az erőforrások fizikai elhelyezkedésétől. Nem hanyagolható el az sem, hogy az erőforrásokhoz való hozzáférés és azok használata hatékony és olcsó legyen. Köztudott, hogy a hálózatok fenntartási költségeinek több mint felét a munkaállomások felügyelete és karbantartása teszi ki. Hasonlóan a hálózati számítógépekhez (az NC-khez), a Z.E.N. úgy törekszik hatékonyabb gazdálkodásra, hogy közös platformmal rendelkező, "szabványos" adminisztrációs megoldásokat tesz lehetővé. A hálózati adminisztrációt, a karbantartást, a telepítéseket, a rendszerfigyelést, sőt a hibajavítást is egyetlen helyről indíthatjuk. A Novell szerint ezzel a munkaállomások karbantartásának összetettsége, valamint a hálózat fenntartásának költsége egyaránt csökken. Megvalósítható lett a szoftver szétosztásának, a hálózatba kötött számítógépek felügyeletének és karbantartásának tervezése. A hatékony erőforrás-kihasználás mellett a Z.E.N. még egy alapelvét éredemes megemlíteni: a digitális személyiséget. A digitális személyiség mögött meghúzódó elv valami olyasmit fogalmaz meg, hogy ha már hatékonnyá és kényelmessé akarjuk tenni a hálózat működését, akkor az erőforrásokat ne a hardverhez (kiszolgálókhoz, egyes munkaállomásokhoz), hanem az erőforrásokat felhasználó személyhez kapcsoljuk.
A Z.E.N.works ezt a feladatot az NDS adta lehetőségek kihasználásával teszi: a szoftver minden felhasználóhoz egy digitális személyiséget, egy digitális profilt tárol. A digitális profilban tartalmazza, hogy ki, milyen programokat használ, milyen beállításokkal, valamint milyen azonosítóval, jelszóval léphet be a hálózatba. A digitális felhasználói profilba beletartozik a munkaállomás és a hálózat használatának adminisztrációja, a hozzáférés biztosítása minden felhasználó számára a saját digitális világában szükséges eszközökhöz és információhoz. A szoftver így a hálózatot egyetlen nagy kiszolgálóvá teszi, hiszen bármelyik munkaállomáshoz ül le a felhasználó, a digitális személyiség követni fogja, vagyis azokat az erőforrásokat kapja meg, amelyekre szüksége van. A Novell szerint mindemellett az alkalmazások automatizált szétosztása és a felhasználói igényekhez igazított munkakörnyezet révén a PC minden képessége rendelkezésre áll a felhasználó számára anélkül, hogy a felhasználót felelőssé tenné a működéséért.

Sokak szerint a Z.E.N.works nagy előnye, hogy úgy juthatunk NC-jellegű megoldáshoz, hogy közben nem mondunk le a PC által biztosított függetlenségről.

Eddig az elv. Mit mondanak a Z.E.N.worksről a gyakorlatban? Az olyan, korábban is ajánlott Novell-eszközök, mint a Novell Workstation Manager és a Novell Application Launcher újabb verziói mellett a Z.E.N.works hardveleltárral, hálózati és munkaállomás-adminisztrációval, valamint távoli felügyelettel és hibajavítással egészíti ki az adminisztrációs eszközkészletet. Szakértők szerint a Z.E.N.works egységes és központosított irányítási rendszert alkot. A Z.E.N. és az NDS integrációja különösen hasznos, mert a rendszergazda így egyetlen pontból képes az egész hálózatot felügyelni, függetlenül annak nagyságától. Sokan meggyőzőnek tartják a NetWare Scheduler alkalmazást, amely az akciók és alkalmazások kibocsátását eseményvezérelt módban vagy tervezetten végzi, valamint az NWAdmin új verzióját, amely a regisztrációs feladatok problémáit oldja meg.

A Z.E.N.works támogatja a Microsoft Policy Editor és Zero Administrator Kit for Win95 and NT windowsos adminisztrációs eszközöket, bár az InfoWorld elemzői szerint az NDS-integrácó többet ér a szelektív adminisztráció területén.

Az InfoWorld Test Center szerint a Z.E.N.works készítette leltár kiváló eszköz: használatával részletes adatokat gyűjthetünk minden egyes ügyfélről. A szépséghiba az, hogy a Novell semmiféle adatkezelő eszközt nem mellékelt az adatokhoz, valamint a directory lekérdezése sem egyszerű feladat. Az adatok exportálására azonban van lehetőség. Az alkalmazástelepítő nagymértékben könnyíti meg mind a felhasználó, mind pedig a rendszergazdák munkáját. A snAPPShot leegyszerűsíti a telepítendő csomagok létrehozását, így a Z.E.N.works automatikusan telepíthet bizonyos alkalmazásokat, amelyeket ellenőrzéskor nem talál a kérdéses munkaállomáson. A szűrőfeltételekkel pedig megoldották, hogy a döntés a rendszergazda kezében maradjon. A Z.E.N.works 1.1 verziójának piacra hozatalát ősz elejére tervezik. Addig az 1.0. verzió egy része kapható a NetWare 5-höz is.

Z.E.N. – Zero Effort Networking

A hálózat összköltségének legnagyobb százalékát a hálózathoz kapcsolt munkaállomások felügyelete teszi ki. A címtárképes, többplatformos asztali felügyeleti megoldást a NetWare 5-ben található Z.E.N.works modulok jelentik, amelyek új szintre emeli a szoftverelosztást és az asztali gépek felügyeletét. Nevének megfelelően “erőfeszítés nélküli hálózatkezelést” tesz lehetővé a felhasználók számára, az NDS-t kihasználva elrejti előlük a felügyelettel kapcsolatos gondokat és azt a profikra, a rendszergazdákra bízza.

Asztali felügyelet

A legnagyobb baj a jelenlegi népszerű asztali operációs rendszereknél, hogy elvár bizonyos mértékű konfigurációs ismereteket a használójuktól. Ráadásul a helyzet és a felhasználók igényei állandóan változnak, ezért aztán a PC-k konfigurációja is állandóan módosul, vég nélküli munkát “biztosítva” a rendszergazdáknak. Ezt a gondot szünteti meg a Z.E.N.works azáltal, hogy a PC megjelenésével, az alkalmazásokkal és nyomtatókkal kapcsolatos adatokat a helyi PC-ről áthelyezi az NDS-be. Igy elérhető az, hogy a felhasználók csak a munkájukra koncentráljanak, mert a Z.E.N.works automatikusan a bejelentkezett felhasználó igényeinek megfelelően konfigurálja az adott gépet. Igaz mindez még a nyomtatókra is: a felhasználó hitelesítése után telepíti a szükséges nyomtatómeghajtó-programokat. Egységes irányelvek alakíthatók ki a PC-khez (például “Windows 98-as gépek”, vagy “a marketing csoport gépei”), mindezt egyetlen pontból felügyelve, és szintén központilag módosítható (egyesével és csoportosan) a kliensgépek konfigurációja. Nagyobb szervezetek helyszíneket definiálhatnak (pl. Sopron, de lehet ez akár a második emelet is), amely helyszíneken egységes konfiguráció alakítható ki, és az utazó felhasználók bejelentkezéskor egy menüből választhatják ki, hogy éppen melyik helyszínen tartózkodnak.

Alkalmazások szétosztása

A felhasználók termelékenysége nagymértékben függ attól, hogy minél frissebb változatokat használjanak a programokból. A szoftverfrissítések következetes és pontos szétosztása azonban az egyik legköltségesebb feladat. Ezt a munkát is lényegesen megkönnyíti a NetWare 5 a Z.E.N.works modulok révén. A Z.E.N.works pontosan felismeri, hogy mire is van szükség egy munkaállomáson egy adott program futtatásához, majd létrehoz egy sablont, amely tartalmazza az összes átmásolandó fájl nevét, valamint az összes elvégzendő módosítást a Windows regisztrációs adatbázisában és rendszerfájlaiban. Ezt a sablont csak egyszer kell létrehoznia a rendszergazdának, onnantól kezdve az hozzárendelhető felhasználókhoz, felhasználók csoportjához. Ezután a felhasználó asztalán megjelenik egy ikon, amelyre, ha rákattint telepítődik, majd elindul az alkalmazás. Ha pedig a munkaállomáson levő már telepített állományok megsérülnének (pl. eltűnnek a programfutáshoz szükséges .dll fájlok), akkor ezeket a Z.E.N. automatikusan újra telepíti az NDS-ben levő információk alapján.