Kihívás 2003

A diákvetélkedő Neumann János születésének centenáriumi eseménysorozatába illeszkedő, kiemelt fontosságú rendezvény.

A vetélkedő témaválasztásának Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozási előkészületei adnak különös aktualitást, az Internet, mint didaktikai eszköz pedig a felnövekvő korosztály információs társadalomba való beilleszkedését segíti.

A feladatokat az ELTE TTK Informatikai Szakmódszertani Csoportjának TEAM Laborja állította össze sok éves szakmai és didaktikai tapasztalatok alapján, figyelembe véve a versenyzők életkori sajátosságait és a technikai eszközök nyújtotta lehetőségeket egyaránt.


Versbirodalom - Szépbirodalom 

A Versbirodalom - Szépbirodalom általános iskolás gyerekek részére gyűjtötte csoportokba a korosztálynak szóló verseket, meséket, média elemeket. Az összegyűjtött anyagban a későbbiek folyamán majd keresni is lehet. Az oldalak folyamatosan szándékoznak bevezetni a fiatal olvasókat a mese és verskészítés fortélyaiba és az önkifejezés módjaiba a média különböző eszközeivel. Rendszeres versenyek és pályázatok meghirdetésével az alkotás örömét szándékozik serkenteni és a gyerekek munkáival gazdagítani az oldalakat.


Kihívás 2002 

A Kihívás 2002 egy ismeretfejlesztõ Internetes játék. Célja, hogy a játékosok minél több információt, érdekességet megtudjanak Magyarországról az Interneten keresztül. A kérdések között lesz történelmi jellegű, irodalmi ismereteket igénylő, képzõművészeti és földrajzi témájú. Részletes információ itt található.

Kihivas 2002

Imagine weboldal

Az Imagine egy olyan szerzői rendszer, amelynek kezelése senki számára sem okozhat nehézségeket, amely segít a munka során a tartalomra és az üzenetre összpontosítani. A lehetőségek nagy többsége nem igényel programozói ismereteket. Mindenkinek lehetőséget ad festésre, animálásra, webszerkesztésre, a logo és multimédia elemek létrehozására, hang szerkesztésére, modellezésre, véleménycserére, prezentáció készítésére, projekt alkotására, programok írására, a munka ellenőrzésére, az adatok irányítására, zeneszerzésre, de akár egy valós idejű, szélessávú interaktív kapcsolat létrehozására is.

Imagine weboldal

KOMA XXIX/64, "TeaM perspektíva" projekt 

A tudás-alapú gazdaságban nemcsak a természet és társadalomtudományok kutatóinak, hanem akármilyen területen munkát végző embereknek meg kell érteniük a használt eszközök működésének alapjait, hogy azok szakszerű elsajátításával önön feladatukat megfelelően és hatékonyan el tudják végezni. Ezért a 21. század nagy kihívásában egyre világosabbá válik a tudás-alapú gazdaság munkaerőpiacának megteremtésére mutatkozó igény. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy iskolai éveik során a tanulók mit? mikor? hogyan? és miért? tanulnak, és ezt a tanulást milyen képességekkel rendelkező pedagógusokon/mentorokon keresztül sajátíthatják el a tanulók. Az ismeretszerzés ezen kérdéseinek innovatív átalakítása az információs társadalomban való megfelelés és előrehaladás záloga. A “TeaM perspektíva” pályázat a kor szellemének és igényeinek megfelelően szándékozik a tanulók szükségleteinek, hatékony fejlesztésükhöz szükséges eszközök megteremtésének, a pedagógusok/mentorok kellő felkészültségének alapjait és fejlődésüknek útvonalait megteremteni egy, az állandó visszacsatolások hatására folyamatosan fejlődő tanárképzés modelljén keresztül.

KOMA XXIX/64,

TéT project

A projekt célja a tanárképzési tevékenységek inspirálása a kreatív didaktikai eszközök kutatása és fejlesztése területén, amelyek remélhetoleg implementálhatóak mindkét (magyar és osztrák) kultúrában. Egy közös munkaterületet állítunk fel, amely kooperációt tesz lehetové a hallgatók Web-oldalak hozunk létre (mindkét nyelven) a kifejlesztett eszközök használata érdekében, amely kölcsönös cseréket és kommunikációt eredményezhet mindkét ország gyermekei között. Az implementáció eredményei kiértékelésre kerülnek. Egy másik mellékes, és tudatos cél: mind a hallgatók, mind pedig a gyerekek elfoglalása többnyelu anyagokkal (angol, német) és a nyelv kommunikációs eszközként való alkalmazásával.


Teleház projekt

A projekt elsődleges célja volt, hogy a teleházakban a gyerekek számára kinyissa a tanulási lehetőségek kapuját megismertetve velük a távolból mentorált távoktatási formát. A képzés során a gyerekek:
- megismerték a számítógép használatát, a helyi segítők vezetésével és felügyeletével elsajátították az eszközök kezelését, megtanultak kommunikálni az Internet lehetőségeit kihasználva
-megismerkedtek az önálló és projekt alapú tanulási móddal a HÁLogo és KreaKom tananyagokon keresztül.

A tananyagok a TeaM laborban készültek és a teleházakat a Informatikaszakos hallgatók mentorálták.

Teleház projekt

HáLogó Tananyag

Képzési cél tanulók számára: Képesek legyenek az oktatási technológia kihívásának lényegi pontjaként a modellezést helyezni a tanulás középpontjába, amely eszközöket és feladatokat helyez a tanulók elé lehetőséget adva a problémamegoldásra, építkezésre és hibajavításra a képzeletbeli vagy igazi rendszerek világában készségeik és képességeik fejlesztésével.

Képzési cél pedagógusok/mentorok számára: Képesek legyenek kisebb oktatási eszközök készítésére a rendelkezésükre álló szerzői rendszerek felhasználásával a különböző korosztályok, képességek és szükségleteknek megfelelően, amelyekkel a tanulók virtuális kísérleteket hajthatnak végre, új ismereteket sajátíthatnak el, és elmélyíthetik tárgyi tudásaikat a multi- és interdiszciplináris tárgyterületeken.

 


Kreakom Tananyag

Képzési cél tanulók számára: Lokális és virtuális kooperálási célzattal készült projekt alapú tananyag, amely erősen Internet függő kapcsolatra épít. A projektek több témában kerülnek meghirdetésre, amelyek közül a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak, de a választott témákban a feladatokat határidőre el kell végezniük. A feladatok elvégzéséhez alapszinten el kell sajátítaniuk egy pár alkalmazói programot. A cél itt nem az alkalmazói program elsajátítása, hanem a megismerésen keresztül annak felhasználása az írás, a képalkotás és a gondolati struktúrák és azok kapcsolatainak kreatív fejlesztése, az ezzel kapcsolatos kommunikációk (anyanyelvi és nemzetközi egyaránt) kialakítása és az együttes alkotás lehetőségeinek megvalósítása.

Képzési cél pedagógusok/mentorok számára: Képesek legyenek kiválasztani az ehhez szükséges legmegfelelőbb eszközöket, azokról igazolni kell tudni, hogy a feladatok ellátására valóban alkalmasak, illetve arra azok a legalkalmasabbak, és ki kell tudniuk dolgozni módszertani alkalmazásukat a hatékonyság és fejleszthetőség figyelembevételével. Mindezek mellett ötleteket kíván adni különböző szakirányban érdekelt tanárok számára: hogyan integrálhatják az IKT eszközeit tantárgyaikban.


HTML szerkesztés kezdőknek speci

A "HTML szerkesztés kezdőknek" oldal azok kedvéért jött létre, akik saját honlapot szeretnének létrehozni a WEB-en, és ezért meg szeretnének ismerkedni a HTML nyelvvel.  A HTML nyelv oktatását segítő tananyag mellett a honlap tartalmaz gyakorló feladatokat is, módszertani leírásokat, valamint lehetőséget ad arra, hogy a tanultakat azonnal ki is próbálhassuk. Emellett számos - a honlapkészítéshez elengedhetetlen - segédanyag is helyett kapott az oldalon.


Eurologo'97 (English)

A EUROLOGO egy kétévente megrendezésre kerülő konferencia, amely a LOGO vagy a LOGO-szerű programozási nyelv illetve környezetek a tanulásban, megismerésben betölthető szerepével foglalkozik a korosztályok széles spektrumán. Az 1997. évi konferencia a TEAM labor szakmai támogatásával Budapesten került megrendezésre. A honlapunkon olvashatók a konferencián elhangzott előadások is. (angol nyelven) 


Comenius Logo honlap (Hungarian)

Az itt található oldalak elsősorban gyerekeknek, szülőknek és tanároknak készültek. Folyamatosan bővítjük szórakoztató, játszva tanító, kreativitást serkentő segédanyagokat tartalmazó összeállításunkat.
Célunk, hogy konstruktív kapcsolatot létesítsenek a programok, problémák, játékok tervezői azokkal, akik  ezeket használják. Szeretnénk elősegíteni ezeknek a szerepeknek az alternatív váltakozását az oldalak segítségével mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten, hogy az egyes programok megalkotása valóban nemzetközi erő összeadásából származó kollektív összmunka legyen. 


MATCh (English)

Az Európai Unió által finanszírozott MATCh projekt célja egy olyan felhasználóbarát, egységes felülettel rendelkező, nyílt szerzői rendszer tervezése, elkészítése ill. tesztelése volt, amely a gyerekek ill. tanárok számára a multimédia és a hálózatok lehetőségeit kihasználó, a felhasználók közti együttműködést támogató környezetet nyújt. A szerzői rendszer a Comenius Logo nyelv továbbfejlesztésének tekinthető. A nyelvet a szerzők kibővítették olyan új eszközökkel, amelyek egyszerű egérkezeléssel, „fogd és vidd” technikával kezelhetők, elrejtve a felhasználók elől a programozási nyelvet. A meseszerkesztő figyelemreméltó példája annak, hogy a Comenius logo multimédia szerzői nyelvként is felhasználható.